Vores nye navn er: Fagbevægelsens Hovedorganisation!

Mere end 80 fagforbund og i alt 1,4 millioner lønmodtagere har fået nyt navn og logo pr 1. januar 2019. LO og FTF besluttede i foråret at fusionere fra årsskiftet, og i dag har hovedbestyrelsen i den nye hovedorganisation besluttet navn og logo. Fagbevægelsens Hovedorganisation bliver navnet.

|

Kategorier

Fagbevægelsen

Målet for Fagbevægelsens Hovedorganisation er at bidrage til et mere solidarisk og demokratisk samfund til gavn for lønmodtagerne. Et samfund, hvor alle har mulighed for at uddanne sig og opnå gode og sunde job, så man kan forsørge sig selv og sin familie.

Grundpille i velfærdssamfundet
Den nye hovedorganisation skal fortsat arbejde for at udvikle det danske velfærdssamfund, hvor fagbevægelsen udgør en af grundpillerne.

Den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere forhandler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår, er helt afgørende for den danske succes, hvor en stærk økonomi går hånd i hånd med en høj grad af tryghed.

– Derfor står vi også i den nye hovedorganisation vagt om vores stærke forhandlingssystem, hvor overenskomsterne sikrer lønmodtagerne et ordentligt arbejdsliv og gode lønninger. Den danske arbejdsmarkedsmodel er simpelthen en forudsætning for det velfærdssamfund, vi kender og holder af, siger LO’s formand Lizette Risgaard.

Varetager lønmodtagerens interesser på alle niveauer
Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder for at påvirke de politiske beslutninger og den konkrete lovgivning til gavn for lønmodtagerne og samfundet. Det sker blandt andet gennem aktiv interessevaretagelse, gennem trepartsforhandlinger med regering og arbejdsgivere og via deltagelse i en lang række råd, nævn og udvalg, både internationalt og europæisk samt nationalt, regionalt og lokalt.

– Vi bliver med 1,4 millioner medlemmer lønmodtagernes talerør. Vi kender deres hverdag og deres udfordringer, og vi ved, at der mere end nogensinde er brug for en stærk fagbevægelse, der varetager deres interesser over for politikere og arbejdsgivere, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Den politiske ledelse af Fagbevægelsens Hovedorganisation udgør formand Lizette Risgaard, samt seks næstformænd Bente Sorgenfrey, Arne Grevsen, Ejner K. Holst, Nanna Højlund, Majbrit Berlau og Morten Skov Christiansen.

Se tema om den nye hovedorganisation her

Kontakt:
Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14 eller
kommunikationschef i FTF, Flemming Andersen 40 36 88 04.