TEMA

Grøn vækst og gode job

Der er behov for en ny ambitiøs energiaftale, som ikke kun sikrer konkrete skridt frem mod 2030. Vi skal også udvise rettidig omhu og gribe de erhvervsmæssige fordele, der kan være ved at gå foran med ambitiøse mål for 2040 og 2050. Det vil kunne fremme Danmarks position som grønt foregangsland og fremme grøn vækst og gode job.

Pejlemærker til at fremme grøn vækst og gode job

En ny energiaftale skal sætte rammerne og retningen for den grønne omstilling og anvise initiativer, der kan bidrage til, at Danmark overholder Paris-aftalen.

Der er således behov for en ny ambitiøs energiaftale, som ikke kun sikrer konkrete skridt frem mod 2030. Vi skal også udvise rettidig omhu og gribe de erhvervsmæssige fordele, der kan være ved at gå foran med ambitiøse mål for 2040 og 2050. Det vil kunne fremme Danmarks position som grønt foregangsland og fremme grøn vækst og gode job.

Mange danske virksomheder lever i dag af at eksportere smarte grønne produkter og teknologier til udlandet, og vi har en masse dygtige medarbejdere, som kan føre den grønne omstilling ud i livet. Med internationale klimaaftaler og klimamål er der tale om en sektor, som vil opleve markant stigende efterspørgsel fra udlandet fremover. Uanset om vi snakker udbygning med vedvarende energi, energirenoveringer eller genanvendelse, så har Danmark en klar konkurrencefordel internationalt set. Den styrkeposition skal vi aktivt fremme for at fastholde de mange gode job i såvel den konkrete produktion som i de mange følgeindustrier. Målet er en energipolitik, som fremmer grøn vækst og gode job i hele landet og for mange forskellige faggrupper.

Derfor bør en ny energiaftale indeholde en række pejlemærker.

Pressemeddelelse

Bredt energiforlig sikrer flere grønne job

Det ny, brede energiforlig er en markant forbedring af regeringens oprindelige udspil. Det skaber gode rammer for flere grønne job, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Læs her
PRESSEMEDDELELSE

Regeringens energiudspil udviser ikke rettidig omhu

Regeringens udspil er ikke ambitiøst nok, hvis Danmark skal fastholde sin position som grønt foregangsland, skabe flere grønne job og leve op til Paris-aftalen.

Læs pressemeddelelsen
LO's pejlemærker

Pejlemærker til at fremme grøn vækst og gode job

Læs LO's anbefalinger til at fremme grøn vækst og gode job

Download
Pejlemærke

Udbyg den vedvarende energi

Vi skal udvide andelen af vedvarende energi.

Læs mere
Pejlemærke

Turbo på energirenoveringer

EU’s klimamål sætter krav til flere energirenoveringer.

Læs mere
Pejlemærke

Bedre genanvendelse af affald og bæredygtig biomasse

Der er et stort potentiale i at udnytte vores ressourcer og restprodukter bedre

Læs mere
Pejlemærke

Bæredygtig transport

Der er brug for et eftersyn af den danske transportsektor for at fremme mere bæredygtige køretøjer og en højere energieffektivitet

Læs mere
Pejlemærke

Udvikling og eksport af grønne teknologier

Investeringer i forskning og uddannelse skal sammen med en samlet offensiv eksportstrategi sikre fortsat vækst i de grønne industrier

Læs mere
Energiudspil

Energi - til et grønt Danmark

Læs Regeringens energiudspil

Download

- Danmark har nogle af verdens mest konkurrencedygtige virksomheder inden for klima- og energiløsninger. Det er kun sket, fordi vi har sat langsigtede, ambitiøse mål. Derfor er regeringens udspil ikke ambitiøst nok, hvis vi skal øge antallet af gode, grønne job i Danmark. Hvis vi regner baglæns fra, hvor vi skal være i 2050, kræver det langt mere ambitiøse skridt frem mod 2030 og klare mål for 2040. Vi kan ligeså godt sikre fremtidens arbejdspladser ved at udvise rettidig omhu nu. Lad os sikre en troværdig plan, for hvordan vi opfylder vores forpligtigelser i Paris-aftalen og EU’s klimamål, frem for at vente til andre lande overhaler os.

Nanna Højlund, næstformand