LO’s vision

Rige, lige og trygge

LO’s formål er at opnå et Danmark, hvor vi er rige, lige og trygge i et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle. For at understøtte et rigt, lige og trygt Danmark arbejder LO politisk for, at alle har et job med ordnede forhold, hvor den enkelte kan leve et liv med muligheder og frihed, og forhandlingsmæssigt for at alle er organiseret i en fagforening og dækket af en overenskomst. Derfor arbejder LO også for at styrke og udvikle den danske aftalemodel og overenskomsterne.

 • LO arbejder for et rigt samfund. Et samfund med tilfredse, trygge borgere, hvor vi har overskud til at tage os godt af hinanden. Et samfund, hvor vi har gode levevilkår, jobs og uddannelsesmuligheder. Hvor vi investerer i mennesker.
 • LO arbejder for et lige samfund med lige muligheder for alle, hvor forskellene ikke er for store, ingen tabes på gulvet, og alle giver deres retfærdige bidrag til det fælles. Et lige samfund er i sig selv værdifuldt, men det er samtidig en stærk og konkurrencedygtig samfundsmodel.
 • LO arbejder for et samfund, hvor vi er trygge. Det handler om job- og uddannelsesmuligheder, vores økonomiske sikkerhed og velfærden. Hvis vi ikke kan møde fremtiden trygt, med mod og gode svar undermineres både rigdom og lighed.

Værdigrundlag, fagpolitisk grundlag og LO’s love

De tre dokumenter udgør fundamentet for LO’s arbejde og er vedtaget på LO’s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 og besluttet videreført på LO’s kongres, oktober 2015.
Download LO’s værdigrundlag, fagpolitisk grundlag og LO’s love her

LO’s målprogram 2016-2019
LO’s målprogram blev vedtaget på LO’s kongres i oktober 2015. Målprogrammet er det konkrete arbejdsprogram, som LO’s kongres vedtager hvert fjerde år.
Download LO’s målprogram 2016-2019 her


LO løfter følgende kerneopgaver, relateret til henholdsvis aftalesystemet
og det politiske system:

 • Udvikling af rammerne for overenskomsterne og den dan­ske model
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Styrkelse af OK-fagforeningerne
 • Samfundsøkonomi og velfærd
 • Uddannelse
 • Arbejdsmarked
 • Erhverv og forskning
 • Arbejdsmiljø
 • Ligestilling
 • EU og international regulering.