tema

Unik globaliseringsundersøgelse

Hvilken betydning har globaliseringen på danske lønmodtageres arbejdsliv? Det sætter LO's store nye globaliseringsundersøgelse spot på.

I LO's nye, store globaliseringsundersøgelse svarer 5.107 danske løn- og dagpengemodtagere på, hvordan globalisering påvirker deres arbejdsliv.

LO’s globaliseringsundersøgelse er unik i en dansk kontekst bl.a. på grund af den store population, der også er repræsentativ på regionsniveau. Og fordi Danmarks Statistik har mulighed for at koble anonymiserede cpr-baserede data på interviewpersonerne.

Undersøgelsen er lavet af Danmarks Statistik på vegne af LO i efteråret 2017. Konklusionerne vil løbende blive præsenteret i vinteren 2017 og foråret 2018.

Nyheder
Nyheder

Her kan du læse allerede offentliggjorte nyheder

Læs mere her

Nu er det tid til at rette op! Det hænger jo ikke sammen, at der kommer mere udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at der er færre medarbejdere til at tjekke, om det hele forløber ordentligt.

Arbejde i Danmark skal foregå på danske, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Punktum.

Arne Grevsen, LO's næstformand