Tidslinje overenskomstforhandlinger 2018

2018-06-11
Potentiel ikrafttræden af konflikt for forbund, der stemmer nej til overenskomsterne.
2018-06-06
Afstemningsresultatet om overenskomsterne foreligger.
2018-04-28
Natten til den 28. april falder der aftaler på plads for de øvrige regionale områder. Dermed er der indgået forlig for 120.000 regionalt ansatte.
2018-04-28
Forhandlerne på statens område bliver enige om et forlig for 180.000 statsansatte. Dermed er der indgået aftaler for alle områder.
2018-04-27
Parterne på det kommunale område indgår forlig om en ny overenskomst for 500.000 offentligt ansatte i landets kommuner.
2018-04-25
Første forlig på det regionale område indgået af LO-grupperne og Dansk Socialrådgiverforening med Danske Regioner.
2018-04-19
2. udsættelse af konflikt: Forligsmanden udsætter konflikten i op til endnu 14. dage.
2018-04-01
De nuværende overenskomster udløber.
2018-03-28
1. udsættelse af konflikt: Forligsmand Mette Christensen udsætter en konflikt i op til 14 dage. Løsning skal findes senest 17. april, ellers træder strejker i kraft den 22. april og lockout den 28. april.
2018-03-07
Arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner varsler lockout fra den 10. april. Omkring 440.000 offentligt ansatte er udtaget til lockout.
2018-03-02
Både Forhandlingsfællesskabet og CFU varsler strejke for hhv. de kommunalt og regionalt ansatte og de statsansatte fra den 4. april. Omkring 100.000 er udtaget til strejke.
2018-03-02
Forligsinstitutionen træder til som mægler i parternes forhandlinger.
2018-02-27
Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet (de regionalt ansatte) og Danske Regioner bryder sammen.
2018-02-26
Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (lønmodtagersiden i kommunerne) bryder sammen.
2018-02-23
Forhandlinger mellem CFU (de statsansatte) og Finansministeriet bryder sammen.
2018-01-18
Hovedorganisationer sender brev om lærerkonflikten til regeringen.

LO, FTF og AC sender et fælles brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med udgangspunkt i den kritik, FN’s arbejdsmarkedsorgan, ILO, i 2016 rettede mod den måde, den daværende regering agerede på under overenskomstforhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og KL i 2013.

I brevet opfordrer de tre hovedorganisationer regeringen til at tage kritikken til efterretning således, at “både de igangværende og kommende” overenskomstforhandlinger “gennemføres i respekt for ILO’s konventioner.

Læs brevet her.

2017-12-15
De statsansatte udveksler krav med arbejdsgiverne.
2017-12-12
Ansatte i kommuner og regioner udveksler krav med arbejdsgiverne.