Overenskomstresultater 2018

Her kan du læse LO’s notater om resultaterne af OK18 i regionerne, kommunerne og staten for LO-forbundenes medlemmer.

Det regionale område: Aftale mellem FOA og OAO-K og RLTN

Tidlig morgen d. 25. april 2018 indgik FOA og OAO-K1 en aftale med RLTN (det regionale løn- og takstnævn) om en delaftale om det regionale område. Aftalen omfattede omkring 50.000 af de 137.000 ansatte på det regionale område. Aftalen blev indgået i regi af Forligsinstitutionen som det første forlig ved OK18 og indebar bl.a. en ramme på 8,1 pct. over tre år, afskaffelse af privatlønsværnet samt en betryggelse om den betalte spisepause.

Læs notat om delforliget på det regionale område

Det kommunale område: Aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

D. 27. april 2018 indgik Forhandlingsfællesskabet og KL en aftale om det kommunale område. Aftalen dækkede de ca. 500.000 ansatte på det kommunale område. Aftalen blev indgået i regi af Forligsinstitutionen. Den samlede økonomiske ramme for den kommunale aftale var lig den samlede ramme fra den tidligere indgåede delaftale på det regionale område mellem OAO-K og FOA og RLTN. Der blev fundet særskilte løsninger på problemstillingerne vedrørende spisepause og lærernes arbejdstid.

Læs notat om forliget på det kommunale område

Det statslige område: Aftale mellem CFU og ministeren for offentlig innovation

Sen aften d. 28. april 2018 indgik CFU og AC hver deres forlig med innovationsministeren om en overenskomstfornyelse for over 180.000 ansatte i staten. Aftalerne blev dermed de sidste af de centrale forlig indgået i regi af Forligsinstitutionen. Den samlede økonomiske ramme for det statslige område var lig rammerne for de tidligere indgåede forlig på hhv. det regionale og kommunale områder.

Læs notat om forliget på det statslige område