Hvem forhandler, og hvad forhandler de om?

Ved OK18 forhandler man om den samlede økonomiske ramme. Det vil sige, at det er et helt centralt tema, hvor meget lønnen vil stige. Fra lønmodtagerside er der fremhævet krav om midler til projekter målrettet lavtlønnede og ligeløn, så der bliver afsat en pose penge til de kvindedominerede fag. Et væsentligt tema er lærernes arbejdstidsaftale. De øvrige organisationer i Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forhandlingsfællesskabet har gjort realitetsforhandlinger på lærerområdet til en forudsætning for, at de øvrige forhandlinger kommer i gang. Det kan du læse mere om i Centralorganisationernes Fællesudvalgs pressemeddelelse her og Forhandlingsfællesskabets pressemeddelelse her.

Et andet tema er fastlæggelsen af en mekanisme der sikrer, at offentlige og private lønninger udvikler sig i nogenlunde samme takt, det er det, som hedder reguleringsordningerne. Ved overenskomst OK15 blev reguleringsordningen gjort asymmetrisk. Det vil sige, at tilpasningen er større, hvis den observerede offentlige lønudvikling overstiger den private, end hvis den private overstiger den offentlige. Om dette skal fortsætte, er et forhandlingsspørgsmål. For sammenligningens skyld er antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte – såkaldte årsværk. Der arbejder mere end 800.000 mennesker i den offentlige sektor, men især i kommunerne er mange på deltid, og omregnet til fuldtidsansatte var der flere end 700.000 medarbejdere i 2017.

Hvem forhandler?

Staten:

Hvor mange er de: Over 180.000 fuldtidsansatte, heraf mere end 50.000 på LO-området.

Hvem er de: Blandt personalegrupperne er ansatte i forsvaret, jernbanearbejdere, fængselsfunktionærer, hk’ere, politibetjente og gymnasielærere. Og så fylder akademikerne i centraladministrationen en del på det statslige område.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne: Innovationsministeren, assisteret af Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen).

Hvem forhandler for lønmodtagerne: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

CFU består af:

 • Offentlige Ansattes Organisationer (OAO Stat) – paraplyorganisation for LO-medlemmer og medlemmer af andre mindre forbund
 • Akademikerne (AC) – formelt kun AC’s tjenestemandsansatte
 • Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) – paraplyorganisation for FTF-medlemmer

Kommunerne:

Hvor mange er de: Mere end 400.000 fuldtidsansatte, heraf næsten 230.000 på LO-området. Reelt er der over 500.000 ansatte i kommunerne, da mange er på deltid.

Hvem er de: hk’ere, sosu’er, pædagogisk personale i dag- og døgninstitutioner og skolelærere er dominerende grupper. Dertil kommer rengøringspersonale og specialarbejdere m.fl. Stort set alle faggrupper og forbund i landet er repræsenteret.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne: Kommunernes Landsforening (KL).

Hvem forhandler for lønmodtagerne: Forhandlingsfællesskabet (FF). Forhandlingsfællesskabet er en sammenslutning af KTO og Sundhedskartellet, som tidligere forhandlede hver for sig.

Forhandlingsfællesskabet består af fire valggrupper:

 • LO (OAO Kommunal repræsenterer hovedparten af LO-medlemmerne – dog ikke medlemmerne af FOA, som ikke er med i OAO på det kommunale område)
 • FTF
 • Akademikerne (AC)
 • Forbund uden for de tre hovedorganisationer, herunder Lederne
 • Sundhedskartellet

Regionerne:

Hvor mange er de: Omkring 120.000 fuldtidsansatte, heraf knap 43.000 på LO-området.

Hvem er de: Først og fremmest alle medarbejdergrupper på sygehusene. LO-forbund organiserer bl.a. lægesekretærer, sosu’er og portører.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne: Det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det er ikke en rigtig arbejdsgiverpart, og det hænger sammen med, at den egentlige arbejdsgiver, Danske Regioner, ikke kan udskrive skatter. Både KL og Finansministeriet er også repræsenteret i nævnet.

Hvem forhandler for lønmodtagerne: Forhandlingsfællesskabet (FF), som også er lønmodtagersidens i de kommunale forhandlinger. De regionale og kommunale forhandlinger er da også tæt forbundne – indtil kommunalreformen blev aftalerne i kommuner og amter forhandlet sammen.

Forhandlingsfællesskabet består af fire valggrupper:

 • LO (medlemmerne af FOA plus 12 fagforbund, der er tilknyttet OAO Kommunal)
 • FTF
 • Akademikerne (AC)
 • Forbund uden for de tre hovedorganisationer, herunder Lederne
 • Sundhedskartellet

Topforhandlere 

Staten:

Arbejdsgiverne: Finansministeriet assisteret af moderniseringsstyrelsen

Lønmodtagerne: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen

Sophie Løhde, Innovationsminister
Martin Præstegaard, Departementschef i Finansministeriet
Poul Taankvist, Direktør Moderniseringsstyrelsen
Linda Nordstrøm Nissen, Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

CFU, Forhandlingsudvalget

Flemming Vinther, Formand for CFU, OAO Stat og Hærens Konstabel- og Korporalforening
Anders Bondo Christensen, Næstformand for CFU, Formand for LC
Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne
Rita Bundgaard, Næstformand for OAO-S, Formand for HK Stat
Jesper Korsgaard Hansen, Formand for Centralforeningen for Stampersonale, CS

Kommunerne

Arbejdsgiverne: Kommunernes Landsforening (KL)

Lønmodtagerne: Forhandlingsfællesskabet (FF)

Kommunernes Landsforening

Michael Ziegler, Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje Tåstrup
Steen Christiansen, Næstformand KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Albertslund
Kristian Heunicke, Direktør

Forhandlingsfællesskabet

Anders Bondo Christensen, LC
Benny Andersen, SL
Dennis Kristensen, FOA
Ellen Lykkegård, 3F
Bodil Otto, HK/KOMMUNAL
Mona Striib, FOA
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Grete Christensen, DSR
Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen
Lars Qvistgaard, Akademikerne
Sara Vergo, DJØF

Regionerne

Arbejdsgiverne: Det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Lønmodtagerne: Forhandlingsfællesskabet (FF)

RLTN

Anders Kühnau, formand for RLTN
Bo Libergren, næstformand
Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør

Forhandlingsfællesskabet

Grete Christensen, DSR
Benny Andersen, SL
Dennis Kristensen, FOA
Ellen Lykkegård, 3F
Bodil Otto, HK/KOMMUNAL
Karen Stæhr, FOA
Bert Asbild, Dbio
Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen
Tina Lambrecht, Fysioterapeutforeningen
Lars Qvistgaard, Akademikerne
Camilla Rathsack, YL
Anders Bondo Christensen, LC

Hvis du vil læse mere om hovedkravene fra henholdsvis de kommunalt ansatte, de statsansatte og de ansatte i regionerne, så se her:

Generelle krav fra de kommunalt ansatte

Generelle krav fra de statsansatte

Generelle krav fra ansatte i regionerne