Tema

Overenskomst 2018

I løbet af foråret 2018 får flere hundrede tusinde medarbejdere på det offentlige arbejdsmarked ny overenskomst.

Hvad går OK18 ud på?

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte er i fuld gang. Lønmodtagerne vil blandt andet have lønstigninger, der forbedrer reallønnen for alle offentligt ansatte.

De kæmper også for midler til et ligeløns- og lavtlønsprojekt, så der er en ekstra stor lønpulje til de lavtlønnede og de kvindedominerede fag. I sidste ende er det medlemmerne, der skal stemme om overenskomsten.

Der arbejder over 800.000 ansatte i det offentlige, og omkring 400.000 af dem er LO-lønmodtagere. De arbejder blandt andet på hospitaler, på kontorer, i hjemmeplejen og i fritidsordninger. Her på siden kan du læse meget mere om OK18’s forløb, og om hvordan en overenskomst bliver til.

OK18's resultater

OK18 medførte blandt andet en samlet ramme på 8,1 pct. over tre år og en afskaffelse af privatlønsværnet for medlemmerne af LO's medlemsforbund.

Læs mere om resultaterne i de enkelte notater om forligene på hhv. det regionale, kommunale og statslige område.

Læs mere her

Hvem forhandler, og hvad forhandler de om?

Se hovedkrav for OK18 og få overblik over topforhandlere

Se mere her

Tidslinje over OK18

Overenskomstforhandlingerne er et langt og kompliceret forløb. Via en tidlinje kan du få overblik over, hvad der sker hvornår. Tidslinjen opdateres, så snart nye datoer foreligger.

Se tidslinje