Tema

LO’s jobcenterindeks

Hvert halve år måler og sammenligner LO jobcentrenes indsats i hele landet.

Samlet overblik
Samlet overblik

LO's jobcenterindeks

LO's jobcenterindeks for 4. kvartal 2017.

Samlet overblik
Sammenligning
Sammenligning

Find dit jobcenter

Sammenlign dit lokale jobcenter med andre jobcentre

Sammenligning af jobcentre

Tre skridt til en bedre jobcenterindsats, der får flere ledige i arbejde.

1. Invester i uddannelse
Uddannelse af ledige sikrer et bedre match mellem arbejdsudbud og efterspørgsel og åbner nye døre på arbejdsmarkedet for den ledige.
2. Brug ledighedsperioden aktivt
Ved brug af aktivering i ledighedsperioden fastholdes den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Forkort sygedagpengeperioden
En hurtig og effektiv indsats i tæt dialog med den sygemeldte borger har afgørende betydning for at sygedagpengeperioden bliver så kort som muligt.

Se faktaark

Top 10 jobcentre på LO’s jobcenterindeks

De 10 (12) jobcentre, der samlet set klarer sig bedst på de fem indsatsområder, er:
1. Ringkøbing-Skjern
2. Holstebro
3. Varde
3. Vordingborg
5. Morsø
5. Gribskov
7. Esbjerg-Fanø
8. Odsherred
8. Sønderborg
10. Frederikshavn-Læsø
10. Stevns
10. Silkeborg

Download notat om Jobcenterindekset

Se dit jobcenters udvikling

Hvilken udvikling er der sket siden sidst?
Her kan du se udviklingen i alle jobcentre i hele landet og fordelt på klynger/regioner.

Jobcentrenes udvikling

Forhold, der påvirker jobcenterindsatsen

LO’s jobcenterindeks er sammensat af fem forhold, som tilsammen bidrager til at den arbejdsløse kommer hurtigere i arbejde:

1. Længden af sygedagpengeperioden
2. Brug af opkvalificering eller uddannelse
3. Brug af aktivering generelt
4. Om indvandrere er arbejdsløse i længere tid end andre
5. Længden af ledighedsperioden

Se dokumentation af jobcenterindekset
Video
Video

Jobcenterindeks

Se LO-næstformand Ejner K. Holsts kommentarer til de nye tal

Se video på Youtube her

Det er vigtigt, at jobcentrene gør brug af de redskaber, som vi ved, holder den arbejdsløse tæt på arbejdsmarkedet. Derfor har vi oprettet jobcenterindekset til løbende at undersøge jobcentrenes aktive indsats.

Ejner K. Holst, LO-næstformand