LO-kongres 2018: Dagsorden

LO’s ekstraordinære kongres den 13. april 2018 kl. 9.30 i Odense Koncerthus

1. Åbning af kongressen

2. Godkendelse af forretningsorden for kongressen

3. Valg af dirigenter

4. Nedsættelse af udvalg
a. Stemmeudvalg
b. Redaktionsudvalg

5. Behandling af Hovedbestyrelsens redegørelse

6. Stillingtagen til sammenlægning af LO og FTF i en ny hovedorganisation og indkaldelse til stiftende kongres

7. Valg af kandidater til den stiftende kongres
a. Formand
b. Næstformænd
c. Forretningsudvalgsmedlemmer
d. Hovedbestyrelsesmedlemmer
e. Revisionsudvalg og suppleanter

8. Afslutning af kongressen