Viden om pensionsalder og arbejdsmiljø

15. november 2018:

Seniorførtidspension virker ikke efter hensigten
Seniorførtidspensionen, der skulle give nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, fungerer ikke efter hensigten. Ganske få lønmodtagere har i dag glæde af ordningen og en ny undersøgelse fra LO viser, at 77 pct. af de nedslidte seniorer ikke har hørt om muligheden for seniorførtidspension.
Analyse: Seniorførtidspension er ikke en reel mulighed for nedslidte

14. marts 2018:

Stress er ikke et akademikerfænomen
Tal fra LO’s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed, at stress og et belastende psykisk arbejdsmiljø ikke kun er et akademikerfænomen, tvært imod. Undersøgelsen stadfæster nemlig, at et belastende psykisk arbejdsmiljø rammer bredt. På tværs af de tre hovedorganisationer oplever en stor andel af lønmodtagerne psykiske arbejdsmiljøudfordringer, blandt andet i form af et højt arbejdspres og arbejdsrelateret stress.
Analyse: Stress er ikke et akademiker fænomen

17. januar 2018:

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
Arbejdsforhold er den største hindring for et langt arbejdsliv. Det viser nye tal fra LO’s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra 2017. Hver tredje LO-medlem angiver, at der er forhold i deres arbejdsliv, som k an gøre det vanskeligt at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Det er især nedslidning og fysisk belastende arbejde, som LO’s medlemmer anser som de største barrierer ift. at kunne bliver på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen.
Analyse: Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

15. januar 2018:

LO støtter ekspertanbefalinger til at modvirke nedslidning 
En uvildig ekspertgruppe, nedsat af Teknologirådet på initiativ fra LO, kommer nu med en række anbefalinger til arbejdsmiljøindsatsen for at forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet. Anbefalingerne blev præsenteret på en konference på Christiansborg den 11. januar og indeholder 12 konkrete indsatser, herunder en styrkelse af Arbejdstilsynet, bedre rådgivning samt indførsel af krav til arbejdsmiljøet ved udbud.  Ekspertgruppen opfordrer samtidig Folketinget til at vedtage en fast bevilling på 500 millioner kroner om året til at føre indsatserne ud i livet.
Læs anbefalingerne her

5. maj 2017:

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning
Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tal fra LO’s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning viser, at hver tredje med et fysisk belastende arbejdsmiljø har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen.
Læs notatet her

5. maj 2017:

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet
Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende psykisk arbejde, sammenlignet med personer der ikke har et belastende psykisk arbejde, selv når der tages højde for faktorer såsom rygning, motion, alkohol, kost og søvn. Det viser nye tal fra LO’s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning.
Læs notatet her

5. januar 2017:

Store gevinster ved at forebygge nedslidning
Den kommende stigning i pensionsalderen betyder, at lønmodtagerne skal være mange flere år på arbejdsmarkedet. Det er dog gået upåagtet hen, at Finansministeriet forudsætter, at en meget stor andel af befolkningen ikke er i stand til at fortsætte på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen, men i stedet overgår til førtidspension.

Lykkes det gennem en forebyggende indsats at nedbringe nedslidning og udstødning fra arbejdsmarkedet, er der meget store gevinster at hente både for den enkelte og for samfundet. Analyser på den samfundsøkonomiske model dream viser, at det offentlige råderum årligt forbedres med 2-4 mia. kr., hvis antallet af førtidspensionister på langt sigt reduceres med 4½ -9 pct.
Læs notatet her

5. januar 2017:

Brug for stærkere arbejdsmiljøindsats
Bevillingerne til arbejdsmiljøindsatsen er stærkt faldende, og det på trods af, at der over de sidste ti år er gennemført en lang række reformer af pensionsalder og efterløn, som vil hæve tilbagetrækningsalderen markant de kommende år.

Hvis alle lønmodtagere – også dem med fysisk og psykisk krævende job – skal være i stand til at blive længere på arbejdsmarkedet, kræver det bedre arbejdsmiljø, så nedslidning og udstødning fra arbejdsmarkedet undgås. LO slår derfor til lyd for en stærk opprioritering af arbejdstilsynet og flere initiativer til fremme af et bedre arbejdsmiljø.
Læs notatet her

3. november 2016:

Flere år på arbejdsmarkedet
LO har til konferencen ”Flere år på arbejdsmarkedet” udarbejdet en pjece med de vigtigste fakta om forskellene i arbejdsmiljø, nedslidning og tilbagetrækning.
Læs pjecen her

3. november 2016:

Surveys
LO har gennemført en stor undersøgelse for at kortlægge danskernes helbred og muligheder for at kunne blive i deres nuværende job helt frem til pensionsalderen. Besvarelserne viser et klart skel mellem medlemmerne af de tre hovedorganisationer – LO, FTF og AC – både når det gælder nedslidningsgraden og forventningerne til at kunne passe deres nuværende job helt frem til pensionsalderen.

Sen pension er svær med dårligt helbred
Notatet afdækker forskellige gruppers forventninger til resten af deres arbejdsliv og i hvor høj grad, de allerede nu er mærket fysisk i form af smerter, funktionsnedsættelser og behov for smertestillende medicin. Undersøgelsen afslører et klart skel, hvor LO-medlemmer oplever klart flere fysiske komplikationer og har langt sværere ved at se sig selv fortsætte på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen.
Læs undersøgelsen her

Seniorpolitik bruges kun lidt
Notatet afdækker, i hvor høj grad forskellige grupper har fået tilbudt seniorpolitiske tiltag for at kunne fastholde deres nuværende arbejde frem til pensionsalderen. Undersøgelsen afdækker, at LO-medlemmer i høj grad påpeger at få brug for især mindre fysisk belastende arbejde og nedsat tempo.
Læs også undersøgelsen om seniorpolitik

31. august 2016:

Udsigt til rekordhøj dansk pensionsalder
Danskerne er på vej til at få den suverænt højeste pensionsalder i EU – og det er uden at medregne regeringens forslag om yderligere forhøjelse af pensionsalderen. En dansk mand vil i 2040 få seks år færre som pensionist end en mandlig pensionist fra Luxembourg.
Læs undersøgelsen her

11. juli 2016
Seniorer på arbejdsmarkedet
Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at spørgsmålet om seniorer på arbejdspladsen har for lille politisk bevågenhed. Kun ⅔ tror, de kan blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Fysisk belastende arbejde og nedslidning, men også stress og psykisk belastning er hindringer for at fortsætte i job frem til pensionsalderen.
Læs undersøgelsen her