LO mener: Vi skal forebygge nedslidning og sikre værdig tilbagetrækning

Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning – også de nedslidte. De muligheder findes ikke i dag, for kun få opnår ret til seniorførtidspension og efterlønnen er på kraftig retur. Det er et problem, der skal løses. Og så skal den brede politiske forståelse af, at højere pensionsalder hænger uløseligt sammen med en forebyggende arbejdsmiljøindsats genetableres.

Stor ulighed i nedslidning
I Danmark har vi vidt forskellige job, der slider på os i forskellig grad. For eksempel har op mod hvert femte medlem af 3F og FOA’s a-kasser – ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – et hårdt fysisk arbejdsmiljø, mens det kun gælder for 1 procent af medlemmerne af Akademikernes A-kasse. De ufaglærte og faglærte er også sygemeldte langt oftere som følge af arbejdsskader eller ulykker, de går hyppigere til lægen, og de kan i det hele taget se frem til et kortere liv end danskere med længere uddannelser.

LO anerkender, at der skal reageres på den samfundsmæssige udfordring, det er, at stadig færre erhvervsaktive skal forsørge stadig flere ældre. Når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Men for en gruppe på arbejdsmarkedet er jobbet så hårdt, at de har svært ved at gennemføre et helt arbejdsliv uden at blive slidt ned i en grad, der koster dem både livskvalitet og levetid. Det fratager dem muligheden for et langt og værdigt otium.

Derfor skal der genskabes reelle muligheder for at nedslidte kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Senere tilbagetrækning kræver bedre arbejdsmiljø
For LO var det en altafgørende forudsætning for at bakke op om velfærdsforliget (med forhøjet pensionsalder) i 2006: At der samtidig blev bevilget flere penge til arbejdsmiljøet – ikke mindst den forebyggende indsats mod nedslidning. Denne indsats er desværre siden blevet rullet tilbage, og resultatet ses tydeligt på bundlinjen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har vist, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede, der vurderes at være psykisk overbelastet i deres arbejde, og 15 procent flere, der er overbelastet på muskler og skelet. Det går altså den forkerte vej med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Vi skal blive meget bedre til at forebygge, at arbejdet slider så meget, at man ikke kan gennemføre et helt arbejdsliv.