Konference om pensionsalder 3. november 2016

På konferencen Flere – gode – år på arbejdsmarkedet den 3. november 2016 havde LO indbudt en række fagpersoner og politikere til at holde oplæg. Program og slides kan ses her:

Konferencens program 

Indledningsfilmen “Hvem passer på Leif og Liza?”

Flere gode år på arbejdsmarkedet – ”Hvad siger praktikeren?” – oplæg af Lars Brandt, ledende overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Arbejdsmiljø og tilbagetrækning – hvad siger forskningen? – oplæg af Andreas Holtermann, professor, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Til konferencen har LO også udarbejdet en pjece med de vigtigste fakta om forskellene i arbejdsmiljø, nedslidning og tilbagetrækning.

Læs pjecen her

Læs også undersøgelsen om helbred her