Nyhedsarkiv

LO: Indfør et ulighedsstop

– Den stigende ulighed er skadelig for det danske samfund og skal stoppes, siger LO’s formand Lizette Risgaard. Hun foreslår, at politikerne indfører et ulighedsstop og nedsætter en ulighedskommission.

To ud af tre efterlønsmodtagere er forsvundet på 10 år

Politikerne har forringet efterlønsordningen markant, og nu lades tusindvis af nedslidte lønmodtagere i stikken. Antallet af efterlønsmodtagere er faldet drastisk gennem de seneste 10 år, og faldet ser ud til at forsætte.

Ingen generelle problemer med rekruttering – men udfordringer på visse områder

Der er fortsat ikke tegn på generelle rekrutteringsproblemer i Danmark. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for efteråret 2018. Undersøgelsen viser dog også, at der er rekrutteringsudfordringer på visse områder, herunder ikke mindst i forhold til faglærte.

Længe leve den internationale solidaritet

LO inviterede fire ITUC-gæster fra fire lande og fire forskellige brancher til at møde danske kolleger. – Jeg er blæst bagover af den danske fagforeningskultur, lød det bagefter fra en af gæsterne.

Enig med vismænd: Dansk økonomi koger ikke

Det Økonomiske Råd præsenterer i dag sin efterårsrapport, som bl.a. tager temperaturen på dansk økonomi. Opsvinget er balanceret, lyder det, og det er LO’s formand, Lizette Risgaard, enig i.

LO-formand vil samle international fagbevægelse i kampen mod skattesnyd

Ved den internationale fagbevægelses ITUC’s Verdenskongres i Bella Center fremlægger LO’s formand Lizette Risgaard et forslag til en vidtgående deklaration mod skattesnyd. Fem konkrete tiltag skal sikre, at en samlet fagbevægelse lægger maksimalt pres på beslutningstagere både nationalt og internationalt.

Nye tal viser fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

Der er kommet 9.000 flere i beskæftigelse i 3. kvartal 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig bliver der færre arbejdsløse med et lille fald på 200 personer i oktober. Der er nu i alt 106.400 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. – Beskæftigelsen bevæger sig mod nye højder. Det er positivt, og det åbner en mulighed for, at flere kan få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

Fine initiativer til kvalificeret arbejdskraft på ærgerlig baggrund

Regeringen, Socialdemokratiet, DF og de radikale har indgået en aftale om, at ubrugte midler fra uddannelsesløftet bliver brugt på en række fine initiativer til at sikre mere kvalificeret arbejdskraft. Forligskredsen har samtidigt pålagt ministeren at prioritere forhandlingerne om en styrkelse af uddannelsesløftet fremadrettet.