Lizette Risgaard

Ønsker du at downloade billeder af LO’s politiske ledelse: Find dem her

Sekretær Birgitte Hamborg Faarbæk, bhf@lo.wp.prod.ng.peytz.dk, tlf. 3524 6120

Politiske ansvarsområder

 • Generelle faglige og politiske spørgsmål
 • Den danske model, overenskomster
 • Fagbevægelsen som organisation – LO-FTF-samarbejdet, LO-sektioner, struktur mv.
 • Kommunikation og presse
 • Trepartsforhandlinger
 • Økonomisk politik, velfærds- og fordelingsspørgsmål
 • Hovedorganisationernes fælles EU-samarbejde
 • Kultur

Faglige ansvarsområder

 • Overenskomstforhandlinger DA-området
 • Overenskomster i den offentlige sektor

Udvalg

 • Daglig Ledelse
 • Hovedbestyrelse
 • Hovedorganisationernes EU-udvalg

Repræsentationer

  • A-Pressen A/S, bestyrelsen
  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og lønmodtagernes Garantifond (LG)
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
  • Det økonomiske råd
  • Overenskomstnævnet af 1939
  • AE, bestyrelse og repræsentantskab
  • Højstrupfonden
  • Arbejdsretten – ordinær dommer
  • EFS Eksekutivkomité
  • NFS’ bestyrelse
  • IFS vicepræsident
  • IFS’s General Council
  • Ulandssekretariatets bestyrelse
  • DUI Leg og Virke – Børn hjælper børn Fonden
  • Fonden LO-skolen (bestyrelse, repræsentantskab)
  • Højstrupgård A/S
  • Arbejdernes Landsbank (bestyrelse, repræsentantskab)

CV 

Fødselsdato 15. juli 1960

Arbejde

1980-1984 Kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund

1984-1987 Kontorfunktionær, Litografisk Forbund

1987-2000 Kontorfunktionær, TIB (tidl. Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark)

2000-2007 Næstformand i LO-Storkøbenhavn

2000-2007 Formand, HK/Service København

2007-2015 Næstformand i Landsorganisationen i Danmark – LO

2015-        Formand for LO

Tidligere organisationsarbejde

HK-Ungdom

Tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB

Bestyrelsesmedlem i HK-Københavns afd. 8

Formand Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København

Næstformand, LO Storkøbenhavn

Formand HK/Service København

Øvrig uddannelse

Merkonomkurser, organisation, ledelse og samarbejde, økonomi m.fl.

FIU-kurser

Projektlederuddannelse

Coach-uddannelse

Lederuddannelse

Master of Public Administration (MPA)