Arne Grevsen

Ønsker du at downloade billeder af LO’s politiske ledelse: Find fotos her

Sekretær Hanne Bang Jacobsen, hbj@lo.wp.prod.ng.peytz.dk, tlf. 3524 6029.

Politiske ansvarsområder

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Ansættelseslovgivning
 • Social dumping
 • Implementering af EU-arbejdsret
 • Udenrigspolitik og udviklingsbistand
 • EU, ILO, WTO, OECD
 • EFS, IFS, TUAC, NFS
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Pensionspolitik

Faglige ansvarsområder

 • 3F – Transport
 • 3F – det grønne område
 • 3F – Privat, Service, Hotel- og Restauration
 • Fødevareforbundet NNF
 • Serviceforbundet

Udvalgsarbejde

 • Daglig Ledelse
 • Hovedbestyrelse
 • Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg
 • Overenskomst- og Fordelingspolitisk Udvalg
 • EU- og Internationalt Udvalg
 • Hovedorganisationernes EU-Udvalg (medlem)

Repræsentationer 

 • Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg vedr. EU-arbejdsret
 • Den permanente voldgiftsret
 • Det europæiske Økonomiske og Sociale udvalg
 • Det europæiske Økonomiske og Sociale udvalg – Sektionen for beskæftigelse, sociale og arbejdsmæssige spørgsmål om borgerrettigheder
 • EFS Collective Bargaining
 • EFS Eksekutivkomité
 • NFS’ bestyrelse
 • Socialdemokraternes Internationale Udvalg
 • WTO: Beach Club
 • Det faglige Østersøråd – Bastun
 • Det Faste ILO Udvalg
 • IFS’s General Council – observatør
 • IFS (Maison Syndicale) Ejendom – bestyrelsen
 • Ulandssekretariatets bestyrelse
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
 • AE (bestyrelse, generalforsamling)
 • Arbejdernes Landsbank (repræsentantskab)
 • Højstrupgård A/S
 • Arbejdsretten – dommersuppleant
 • Højstrupfonden
 • LO/FTF Mæglingsnævnet
 • Virksomhedsforum
 • Kontaktudvalg for Europa 2020-strategi
 • TUAC
 • TUAC/OECD
 • Avisen.dk
 • Sulisartut Højskoliat

CV

Fødselsdato: 19. april 1956

Arbejde

1974: S. A. Jessing, Speditionsfirma, Kruså
1976: Danish Arctic Contractors, Thulebasen
1982: Dæhnfeldt Frøfirma, Odense
1987: Valgt næstformand Gartnernes Fagforening Odense
2004: Valgt Gruppeformand for det grønne område SiD/3F
2015: Valgt 1. næstformand i LO

Uddannelse

 • Realeksamen
 • Speditør
 • HF
 • Gartner

Tidligere organisationsarbejde

1982: medlem af Gartnernes Fagforening Odenses Ungdomsudvalg1984: medlem af Gartnernes Fagforenings Miljøudvalg
1994: Valgt til SiD’s hovedbestyrelse
2001: Valgt som formand for SiD’s Lønudvalget
2004: medlem af LO’s hovedbestyrelse