LO: Indfør et ulighedsstop

– Den stigende ulighed er skadelig for det danske samfund og skal stoppes, siger LO’s formand Lizette Risgaard. Hun foreslår, at politikerne indfører et ulighedsstop og nedsætter en ulighedskommission.

|

Kategorier

Den danske model, Ulighed

– I dag stikker de største indkomster og formuer af, mens de fattigste bliver fattigere. Afstanden mellem os bliver større. Hvis det bliver ved sådan, så truer det sammenhængskraften i vores samfund, vores sammenhold og solidaritet. Det truer faktisk vores samfundsmodel. I Danmark er vi ikke blevet rige på trods af – men på grund af – at vi er relativt lige og trygge. Derfor er der brug for, at politikerne kommer ind i kampen nu. Vi skal sætte en stopper for den stigende ulighed, og det kræver et helt nyt politisk fokus, siger hun.

Hun uddyber, at ulighedsstoppet skal forpligte politikerne på opgaven.

– Vores forslag om et ulighedsstop skal i princippet tages meget bogstaveligt: Der skal ikke føres en politik, der øger uligheden, sådan som vi har set i de sidste mange år. Vi vil forpligte politikerne på, at hvis de indfører lovgivning, der fører til øget ulighed, skal det modsvares af tiltag, der sænker uligheden tilsvarende, siger Lizette Risgaard.

Fire oplagte steder at tage fat

Hun peger på fire områder, der er oplagte at investere i for at skabe et mere lige samfund. Investeringer skal erstatte pisk i bunden og nedskæringer, mener LO-formanden:

– Det er helt oplagt at investere i vores uddannelser, et bedre arbejdsmiljø, værdig tilbagetrækning for nedslidte og et tryggere økonomisk sikkerhedsnet. Det tæller måske ikke i Finansministeriets regneark for vækst, men er helt afgørende for at skabe et samfund, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge. Desværre er politikerne gået den stik modsatte vej i de senere år, siger Lizette Risgaard.

Nedsæt en ulighedskommission

En vigtig forudsætning for ulighedsstoppet er, at der bliver nedsat en ulighedskommission. Kommissionen skal belyse udviklingen i ulighed bredt set, vurdere konsekvenserne af ulighed og komme med konkrete forslag til, hvordan man kan mindske uligheden.

– På den måde sikrer vi, at ulighed er højt på politikernes dagsorden, og at de får nye forslag til, hvordan ulighedsstoppet kan gennemføres i praksis, siger LO’s formand Lizette Risgaard

Læs mere om ulighedsstoppet og ulighedskommissionen her

 

For flere oplysninger kontakt Anette Bindslev på mobil: 23384214 eller mail: abi@lo.wp.prod.ng.peytz.dk