LO’s medlemsforbund og karteller

Forbund

3F – Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V.
Tlf: 70 30 03 00  Fax: 70 30 03 01  E-mail: 3f@3f.dk
Fagligt Fælles Forbund, i daglig tale kaldet 3F, har ca. 310.000 medlemmer. 3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark. Siden er 3F fusioneret med Restaurations Branchens Forbund og med Træ-Industri-Byg. 3F’s medlemmer er både faglærte og ufaglærte. Medlemmerne arbejder inden for seks hovedområder: Industri, Transport, Den offentlige, Byggebranchen, Det Grønne Område, Privat service/Hotel & Restauration. Forbundet har 68 lokalafdelinger.
Artist Forbund, Dansk
Skt. Annæ Gården,
Dronningensgade 68, 4.
1420 København K.
Tlf: 33 32 66 77  Fax: 33 33 73 30  E-mail: artisten@artisten.dk
Dansk Artist Forbund har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer artister, sangere, solister – vokale såvel som instrumentale – entertainere, bands, grupper osv. indenfor bl.a. pop, rock, jazz, vise, rap, show, varieté og cirkus.
Blik og Rørarbejderforbundet
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf: 36 38 36 38  Fax: 36 38 36 39  E-mail: forbundet@blikroer.dk
Blik og Rørarbejderforbundet har mere end 10.000 medlemmer. Forbundets medlemmer udgør langt den største faglærte gruppe i VVS-branchen, som er en del af den danske byggebranche. Forbundet organiserer blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og energimontører, VVS- og industrimontører, VVS-, tag- og facademontører, VVS- og ventilationsmontører, rustfast industriblikkenslagere og skorstensfejere.
El-Forbund, Dansk
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf: 33 29 70 00  Fax: 33 29 70 70  E-mail: def@def.dk
Med ca. 30.000 medlemmer, er Dansk El-Forbund “lyslederforbindelse” bl. a. til de elektrikere der ikke alene etablerer og reparerer hele det danske el-net, men også bærer en del af ansvaret for vort højteknologiske samfund. Informationsteknologi og kommunikation er tidens nøgleord, og her er medlemmerne et centralt led i fornyelse og udvikling, ligesom deres opgave samtidig er en sikring af samfundets værdier.
Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport)
Frederiksholm Kanal 4, 2.
1220  København K
Tlf.: 33121128  Fax: 33125621  e-mail: kontakt@DEF-Sport.dk
Danske Elitesportsudøveres Forening er en interesseorganisation for elitesportsudøvere i og fra Danmark.
FOA
Staunings Plads 1-3
Postboks 11
1790 København V
Tlf: 46 97 26 26  Fax: 46 97 23 00  E-mail: foa@foa.dk
FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund – med 191.000 medlemmer fordelt på 42 afdelinger.  Forbundet er på landsplan fordelt i fire sektorer: Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service samt Teknik-Service. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner, og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle FOA’s medlemmer er, at de leverer offentlig service, bl.a.: De passer børn, plejer patienter på hospitaler og plejehjem, slukker brande, yder hjælp og service til ældre og handicappede, kører busser, gør rent og laver mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholder bygninger
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28 A, st. th.
2500 Valby
Tlf.:  72 55 99 76  Fax: 72 55 99 60 E-mail: ff@fft.dk
Dansk Fængselsforbund organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen, bl.a. fængselsfunktionærer, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre og arrestforvarere samt personalet på anstalterne i Grønland og i arresten på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i NaturErhvervstyrelsen.
Dansk Fængselsforbund har 22 lokalafdelinger, med ca. 3.600 medlemmer.
Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Tlf: 38 18 72 72  Fax: 38 18 72 00  E-mail: nnf@nnf.dk
Fødevareforbundet NNF har ca. 23.000 medlemmer og organiserer ansatte inden for følgende brancher: Bager, slagter, mejeri-, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Fødevareforbundet NNF er stiftet 12. marts 1980 ved en sammenslutning af Dansk Slagteriforbund, Bageri-, Konditori- og Mølleriarbejdernes Forbund, Tobaksarbejderforbundet i Danmark, Sukkervare- og Chokoladearbejdernes Forbund. Den 1. januar 1983 blev Mælkeriindustriarbejdernes Forbund tilsluttet Fødevareforbundet NNF. Den 1. januar 2009 ændrede Fødevareforbundet NNF navn fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet til Fødevareforbundet NNF.
HK/Danmark
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf: 7011 4545  Fax: 33 30 40 99  E-mail:hk@hk.dk
HK har ca. 250.000 medlemmer, hvoraf 75 pct. er kvinder. HK organiserer funktionærer i butikker og på kontorer i private virksomheder og kontorfunktionærer i stat, regioner og kommuner. Andre medlemsgrupper er blandt andre laboranter, lægesekretærer, klinikassistenter, handelsrejsende, it-ansatte, advokatsekretærer, merkonomer, BA i erhvervssprog samt hg- og hhx-elever. HK har 7 regionale afdelinger og 30 kontorer over hele landet samt 1 brancheafdeling.
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Kronprinsensgade 8
1114 København K.
Tlf: 33 93 65 22  Fax: 33 93 65 23  E-mail: hkkf@hkkf.dk
Hærens Konstabel- og Korporalforening har ca. 4.000 medlemmer, der alle arbejder som professionelle i hæren.
Håndbold Spiller Foreningen
c/o Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2.
1220 København K
Tlf: 33 12 11 28  Fax: 33 12 56 21  E-mail: kontakt@haandboldspiller.dk
Håndbold Spiller Foreningen har knap 500 medlemmer og organiserer en række professionelle og amatør-håndboldspillere.
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
Søndermarksvej 16
2500 Valby
Tlf: 36 13 25 15
Fax: 36 13 25 01
E-mail: blj@brancheorganisationen.dk
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane er en paraplyorganisation for Dansk Jernbaneforbund (DJ) og Flyvebranchens Personale Union (FPU). DJ organiserer ca. 4.800 medlemmer inden for jernbanebranchen og FPU organiserer ca. 1.500 medlemmer inden for flyvebranchen.
Malerforbundet i Danmark
Nyropsgade 14
1602 København V.
Tlf: 39 16 79 00 Fax: 39 16 79 10  E-mail: maler@maler.dk
Metal, Dansk
Molestien 7
2450 København SV.
Tlf: 33 63 20 00  Fax: 33 63 21 00  E-mail: metal@danskmetal.dk
Dansk Metal er et fagligt fællesskab for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse. Dansk Metal har ca. 114.500 medlemmer. Ca. 6.000 af medlemmerne er ansat i den offentlige sektor. Resten er beskæftiget på det private arbejdsmarked.
Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
Tlf: 70 15 04 00  Fax: 70 15 04 05  E-mail: service@forbundet.dk
Serviceforbundet  har ca. 24.000 medlemmer. Serviceforbundet består blandt andet af  følgende brancher: Faglig Puls, Bankbetjente, Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, Flyvebranchens Personale Union. Landssammenslutningen for Rengøring og Service  Landbrug og Tilsynsfunktionærer, Danske Mejeristers Fagforening, Raffinaderiteknikere,  Tandteknikere, Urmagere og Optikere, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærer. Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Udover hovedkontoret i København er der regionskontorer i Odense, Esbjerg, Aarhus, Aalborg og Holstebro.
Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K.
Tlf.: 7248 6000  Fax.: 7248 6001  E-mail: sl@sl.dk
Socialpædagogerne er faglig organisation for ca. 36.000 socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere, håndværkere og andre, der hovedsageligt arbejder med børn, unge og voksne med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser.
Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2.
1220 København K
Tlf: 33 12 11 28  Fax: 33 12 56 21  E-mail: mail@spillerforeningen.dk
Spillerforeningen organiserer divisionsspillerne i fodbold og har ca. 650 medlemmer, heraf er ca. 250 fuldtidsspillere. Modparten er Divisionsforeningen og DBU (Dansk Boldspil Union).
Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K.
Tlf: 33 43 65 00  Fax: 33 43 66 77  E-mail: tl@tl.dk
Teknisk Landsforbund er faglig organisation for ca. 30.000 teknikere, designere og konstruktører. De fleste er ansat som funktionærer, nogle har lederfunktioner og andre er freelancere.

Karteller

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00 Fax: 88 92 11 29  E-mail: bat@3f.dk

Bygge- Anlægs- og Trækartellet er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund og blev etableret den 1. oktober 1990. BAT er et af 4 karteller på det private arbejdsmarked. Der er ca. 138.000 fagligt organiserede erhvervsaktive medlemmer. BAT koordinerer og repræsenterer medlemsforbundenes interesser nationalt og internationalt på aftalte faglige områder.

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-Industri)
Molestien 7
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00  Fax: 33 63 80 96  E-mail: co@co-industri.dk

CO-Industri er et kartel, der har 9 fagforbund som medlemmer. Disse medlemsforbund er i alt tilmeldt med lidt over 306.000 medlemmer. CO-industri dækker hermed langt hovedparten af lønmodtagerne inden for industriområdet i Danmark. Varetagelsen af overenskomsterne udgør rygraden i CO’s virke. Den store modpart er arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI).

Grafisk Industri- og Medie Kartel
Weidekampsgade 8
Postbox 470
0900 København K
Tlf: 3330 4343  Fax: 3330 4499  E-mail: GIMK@hk.dk

GIMK har seks fagforbund som medlemmer. Fra de seks forbund er i alt tilmeldt 30.000 medlemmer, som er beskæftiget inden for den grafiske branche og medierne.

Offentligt Ansattes Organisationer
Niels Hemmingsens Gade 12
1153  København K
telefon: 3370 1300  fax: 3370 1333  E-mail: oao@oao.dk

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO – er en fusion af Det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel. OAO’s 32 forbund har til sammen 434.000 medlemmer i den offentlige sektor.