Ingen generelle problemer med rekruttering – men udfordringer på visse områder

Der er fortsat ikke tegn på generelle rekrutteringsproblemer i Danmark. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for efteråret 2018. Undersøgelsen viser dog også, at der er rekrutteringsudfordringer på visse områder, herunder ikke mindst i forhold til faglærte.

|

Kategorier

Beskæftigelse

– Tre ud af fire virksomheder, der ar haft brug for at rekruttere arbejdskraft i efteråret, har fået den arbejdskraft de søgte. Det tyder på, at det trods alt går godt med at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de skal bruge, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

STAR udgiver løbende resultaterne af deres rekrutteringssurveys, der afdækker rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Denne survey er opdateret med en ny metode baseret på elektroniske jobopslag, der giver mulighed for hurtigere opdateringer og mere data. Deriblandt fremgår det af den nye survey, at ved omkring halvdelen af de forgæves rekrutteringer, bliver der ansat en kandidat med en anden profil. Virksomhederne giver udtryk for, at kandidaterne mangler erhvervserfaring og formelle kompetencer.

– Erhvervserfaring kan man kun få ét sted – på arbejdsmarkedet. Man kan jo kun få erhvervserfaring, hvis virksomhederne vil ansætte én. Det bør nok give stof til eftertanke hos virksomhederne. Derudover kan vi se, at vi får brug for at fokusere endnu mere på opkvalificering og uddannelse overfor de ledige, så vi også får matchet virksomhederne med den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Alt i alt tegner der sig dog et billede af en stabil rekrutteringssituation, der ligger på niveau med seneste par år. Antalsmæssigt er rekrutteringsudfordringerne dog præget af knaphed på visse områder, herunder ikke mindst faglært arbejdskraft.

– Der er ledige hænder derude, og undersøgelsen viser ikke tegn på generelle udfordringer med rekruttering. Men der er tydeligt fortsat behov for flere faglærte. Igen peger pilen på at vi skal have gang i uddannelse og opkvalificering af de ledige. Men det understreger også behovet for, at virksomhederne tager flere lærlinge ind, så vi kan få uddannet tilstrækkeligt faglært arbejdskraft fremadrettet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.