Historiske stemmeprocenter

I tabellen nedenfor ses stemmeprocenter ved overenskomstforhandlinger på LO/DA-området i perioden mellem 2012 og tilbage til 1973.

År

Stemmeprocent

1973

62,5

1977

45,7

1981

46,5

1983

46,7

1987

42,3

1991

34,4

1993

35,4

1995

33,1

1997

32,5

1998

47,1

2000

40,5

2004

37,2

2007

37,1

2010

33,9

2012

29,3