Arbejdsret

LO yder juridisk service til medlemsforbundene og fører sager for forbundenes medlemmer i det arbejdsretslige system.

Her kan du orientere dig i de vigtigste love, aftaler og i oversigten over igangværende sympatikonflikter.

Aftaler

Find de vigtigste aftaler på LO's område herunder Hovedaftalen mellem LO og DA.

Se alle aftaler

Sympatikonfliktlisten

Se den aktuelle liste over virksomheder, som er i sympatikonflikt med LO's forbund.

Arbejdsretlige love

Love inden for det arbejdsretlige område

Stemmeprocenter

Her kan du finde de historiske stemmeprocenter for overenskomsterne på LO/DA-området.