Ros til Danmarks Statistik for et mere retvisende lønindeks

LO’s formand Lizette Risgaard hilser den nye og forbedrede lønstatistik fra Danmarks Statistik velkommen. – Nu er lønstatistikken mere retvisende, siger LO’s formand.

|

Kategorier

Økonomi

De nye tal viser et noget andet billede af lønudviklingen i sektorerne, end det hidtidige. De private lønstigninger er således højere med det nye lønindeks, mens lønudviklingen i den offentlige sektor er lidt lavere.

– Vi har længe savnet en mere retvisende opgørelse af lønstigningerne. Derfor hilser jeg det nye og forbedrede lønindeks fra Danmarks Statistik velkommen, siger LO’s formand Lizette Risgaard.

Nyt indeks løser problem
Det nye lønindeks løser et problem i Danmarks Statistiks hidtidige lønindeks. I det gamle lønindeks blev udviklingen beregnet på gennemsnit af hele populationen, og skift i medarbejdersammensætningen kan dermed påvirke lønudviklingen. Fx vil et skift i retning af flere højtlønnede på bekostning af færre lavtlønnede i sig selv øge gennemsnitslønnen, også uden at den højtlønnede gruppe eller den lavtlønnede gruppe oplever en stigning i lønnen. I det ny lønindeks beregnes der gennemsnit for ensartede grupper, der så vægtes sammen til et nyt lønindeks. De nye opgørelser betyder, at eventuelle sammensætningseffekter ikke får lov at slå igennem på lønstigningen. Det er dermed et mere retvisende billede på lønudviklingen for lønmodtagerne i de enkelte sektorer.

Den private lønudvikling er gennemsnitligt ca. 0,4 pct.-point højere med det nye lønindeks, når man ser over hele den toårige periode, der er data for. Omvendt er den statslige og den kommunale lønudvikling gennemsnitligt omkring 0,1 pct.-point lavere, mens den regionale lønudvikling er omkring 0,3 pct.-point lavere set over hele perioden.